اين وبلاگ در بعضي موارد حاوي حرفهاي زشتي است که بچه هاي بد توي کوچه مي زنند. پيشاپيش به عزيزاني که به کلمات زشت حساسيت دارند هشدار داده مي شود

سه‌شنبه ٢٢ اردیبهشت ،۱۳۸۳
مسابقه با جايزه

آن چه جانوری است که :

-          روی دوپا راه می رود. از شامپانزه راست قامت تر و از انسان نئاندرتال خمیده تر است.

-          مطلقاً گوشت خوار است.

-          مغز کوچکی دارد. قابلیت یادگیری اش از سگ سانان کمتر است.

-          قابلیت تکرار کلمات را دارد ولی چون صدایی شبیه به کلاغ دارد، صدایش به شکل آواهای نامفهومی به گوش می رسد.

-          پشکل های ریز و مانند سنگ دارد.

-          در مواقع گرسنگی بی آزار است و به انسان خو می کند ولی هنگام سیری درنده است.

-          نسبت به جانوران هم نوع و غیر هم نوع حس وفاداری ندارد.

-          نیمی از شبانه روز در خواب است.

-          برای به دام انداختن آن می توان از هر نوع الکل به عنوان طعمه استفاده کرد.

 

اشتباه نکنید. موضوع مسابقه حدس زدن نام این جانور نیست. سوال مسابقه این است که : به نظر شما برای اخذ حال چنین جانوری به نحوی که او متوجه نشود، چه راهی بهتر است؟

به دو نفر از کسانی که پاسخ مناسبی به این پرسش بدهند، 5 روز اقامت رایگان در ادینبورگ، به همراه بازدید مجانی از محل زندگی این جانور، به عنوان جایزه اعطا خواهد شد.

متول

[ خانه | بايگاني | نامه در وکنيد ]


اين جاها خوبه. سر بزنين

 

 

فهرست وبلاگ ها به ترتيب گردگيري شدن

 

 

 

 

 

 

 

سايت هاي خبري

 

آفتاب از کدوم طرف در اومده مهربون شدي

BBC

گويا

 

تفت

 

نبوي

 

 


خانه
بايگاني
نامه در وکنيد


 

ÌÒíÑå ÇÓÑÇÑÂãíÒ

:لوگوي وبلاگ

">

Danshjoo List

 


کنتور