اين وبلاگ در بعضي موارد حاوي حرفهاي زشتي است که بچه هاي بد توي کوچه مي زنند. پيشاپيش به عزيزاني که به کلمات زشت حساسيت دارند هشدار داده مي شود

سه‌شنبه ٧ مهر ،۱۳۸۳
مناجات اضمحلاليه

الهي قلبي مهجور

و زرتي قمصور

و رأسي شلوغ

و ماتحتي وسيع

و غائطي گيج

و حوائجي كثير

و ثروتي قليل

و تلاميذي دودر

و مشاعري مختل

و سيارتي مضمحل

 

فيا ذالجلال والإكرام

اشف اضمحلال مغزي

و اجمع مقعدي

و اخرج باد الماتحتية من رأسي

و زد پولي

و اتمم رسالتي

و احفظ هذا البلاگ من الچرت و پرت والكپك

 

 

ترجمه :

 

پروردگارا، همانا قلب من رنجان

و توانايي‌ام پايان‌يافته است،

كارهاي فراوان بر من گمارده‌اند،

در آن حال كه مرا پرواي انجام هيچ كار نيست،

حيرانم،

و چيزان! بسيار خواهم،

مرا مايه تيله‌اي اندك

و دانشجوياني كار گريز است،

پريشانم،

و مركبم رهواري نمي‌تواند،

 

پس اي بلند مرتبه نيكو كردار،

دماغم به هوش دار،

و مرا همت انجام كار ده،

و خيالم از سرگرداني برهان،

و مالم افزون نما،

و تسيس‌ام به پايان رسان،

و اين نبشتن‌گاه از سخن گزاف و بي سخني ايمن دار.

 

متول

[ خانه | بايگاني | نامه در وکنيد ]


اين جاها خوبه. سر بزنين

 

 

فهرست وبلاگ ها به ترتيب گردگيري شدن

 

 

 

 

 

 

 

سايت هاي خبري

 

آفتاب از کدوم طرف در اومده مهربون شدي

BBC

گويا

 

تفت

 

نبوي

 

 


خانه
بايگاني
نامه در وکنيد


 

ÌÒíÑå ÇÓÑÇÑÂãíÒ

:لوگوي وبلاگ

">

Danshjoo List

 


کنتور