اين وبلاگ در بعضي موارد حاوي حرفهاي زشتي است که بچه هاي بد توي کوچه مي زنند. پيشاپيش به عزيزاني که به کلمات زشت حساسيت دارند هشدار داده مي شود

چهارشنبه ٢۳ دی ،۱۳۸۳
بر باد رفته

آقا جان، برادر عزيز، خانم محترم، اگر كسي سر اجراي تئاتر موبايلش يك دقيقه به صورت ممتد زنگ زد، شايد لازم نباشد تمام فحش‌هايي كه از بچه‌گي ياد گرفته‌ايد نثارش كنيد. شايد بتوانيد به همان "احمق" و "بي‌شعور" بسنده كنيد و با گفتن "عقده‌اي"، "نديد بديد"، "تئاتر نديده"، "آشغال"، "گه" و كلمات مشعشع ديگري از اين دست، زبان مبارك‌تان را خسته نكنيد.

شايد طرف چهار تا خشتك بيشتر از شما در راه تئاتر پاره كرده باشد. شايد براي رسيدن به اين نمايش، دويده باشد. شايد همسرش توي راه زمين خورده باشد و ابرويش شكافته باشد. شايد بنده خدا با ديدن صورت پرخون نفسش شلوارش را زرد كرده باشد. شايد توي راه بهشان متلك انداخته باشند كه "ببين پسره چي كارش كرده". شايد از هول، تمام دستمال كاغذي‌هايش را توي جوب ريخته باشد. شايد چند دقيقه دير رسيده باشد. شايد جاي نشستن نداشته باشد. شايد مجبور باشد خودش را روي پله 6 دور بپيچاند تا ماتحتش با ماتحت خانم كناري تصادف غير شرعي پيدا نكند. شايد با هر حركتت كوچكي، سيلي خانمه گوشش را بنوازد. شايد در آن وضعيت، تا هزار سال ديگر هم يادش نيايد كه توي كيف، زير خروارها آت و آشغال، موجود منحوس و خري به اسم موبايل خوابيده باشد كه عرعرش بي‌موقع به هوا برود. شايد توي آن تاريكي مجبور باشد، 10 تا زيپ را باز كند تا بفهمد، آن صاحب‌مرده توي كدام يكي است. شايد ...

باور كنيد جاي دوري نمي‌رود. ممكن است روزي وقتي به هواي ماشين جلويي از چهارراه رد مي‌شويد و متوجه قرمز شدن چراغ نيستيد، همه دست‌شان را روي بوق نگذارند. ممكن است روزي وقتي داريد جلوي آدم‌هاي مهمي حرف مي‌زنيد و تلنگ‌تان در مي‌رود، كسي به روي‌تان نياورد. ممكن است روزي هنگامي كه داريد تقلب مي‌كنيد، استادتان ضايع‌تان نكند. ممكن است روزي وقتي سر كلاس زيپ‌تان شلوارتان در مي‌رود، كسي به ريش‌تان نخندد.

قرباني‌ها را له نكنيم.

 

متول

[ خانه | بايگاني | نامه در وکنيد ]


اين جاها خوبه. سر بزنين

 

 

فهرست وبلاگ ها به ترتيب گردگيري شدن

 

 

 

 

 

 

 

سايت هاي خبري

 

آفتاب از کدوم طرف در اومده مهربون شدي

BBC

گويا

 

تفت

 

نبوي

 

 


خانه
بايگاني
نامه در وکنيد


 

ÌÒíÑå ÇÓÑÇÑÂãíÒ

:لوگوي وبلاگ

">

Danshjoo List

 


کنتور