اين وبلاگ در بعضي موارد حاوي حرفهاي زشتي است که بچه هاي بد توي کوچه مي زنند. پيشاپيش به عزيزاني که به کلمات زشت حساسيت دارند هشدار داده مي شود

جمعه ۳ تیر ،۱۳۸٤
سلام به فردا

ملت كار را تمام كرد.....

 

سلام سال 59، سال 60، 61 ...

سلام فرياد

سلام مشت

سلام يقه‌هاي بسته، لباس‌هاي خاكستري، پيراهن‌هاي روي شلوار

سلام تجربه دوباره خطاها

سلام حكومت جهاني مستضعفين

سلام كوپن

سلام پيكان دست دوم غر شده

سلام تورم

سلام مجالس باشكوه عزاداري

سلام تنها راه درست

سلام هويت

سلام كركري

سلام دشمن، مار توي آستين، منافق، مفسد في‌الأرض

سلام انزوا

سلام مقام معظم عظماي بسيار عظيم

سلام دستمال

سلام گزينش

سلام فضيلت دمپايي

سلام برادر فلان، خواهر بهمان

سلام احساس شرم ايراني بودن

سلام سفارت‌خانه‌ها

سلام B52‌هاي خوشگل امريكايي

                                                شما را به خدا فقط كمي بمب‌هاي‌تان را آن طرف‌تر بريزيد.

متول

[ خانه | بايگاني | نامه در وکنيد ]


اين جاها خوبه. سر بزنين

 

 

فهرست وبلاگ ها به ترتيب گردگيري شدن

 

 

 

 

 

 

 

سايت هاي خبري

 

آفتاب از کدوم طرف در اومده مهربون شدي

BBC

گويا

 

تفت

 

نبوي

 

 


خانه
بايگاني
نامه در وکنيد


 

ÌÒíÑå ÇÓÑÇÑÂãíÒ

:لوگوي وبلاگ

">

Danshjoo List

 


کنتور