سلام به فردا

ملت كار را تمام كرد.....<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

 

سلام سال 59، سال 60، 61 ...

سلام فرياد

سلام مشت

سلام يقه‌هاي بسته، لباس‌هاي خاكستري، پيراهن‌هاي روي شلوار

سلام تجربه دوباره خطاها

سلام حكومت جهاني مستضعفين

سلام كوپن

سلام پيكان دست دوم غر شده

سلام تورم

سلام مجالس باشكوه عزاداري

سلام تنها راه درست

سلام هويت

سلام كركري

سلام دشمن، مار توي آستين، منافق، مفسد في‌الأرض

سلام انزوا

سلام مقام معظم عظماي بسيار عظيم

سلام دستمال

سلام گزينش

سلام فضيلت دمپايي

سلام برادر فلان، خواهر بهمان

سلام احساس شرم ايراني بودن

سلام سفارت‌خانه‌ها

سلام B52‌هاي خوشگل امريكايي

                                                شما را به خدا فقط كمي بمب‌هاي‌تان را آن طرف‌تر بريزيد.

/ 4 نظر / 16 بازدید
sey

همينه ديگه!!!!۱۱۱۱ وقتی هی دم از دموکراسی می زنيد اخر و عاقبتش همينه. هی من گلوم رو پاره کردم و گفتم دموکراسی تو جامعه ای معنی می ده که مردمش يک حداقل شعور سياسی داشته باشن شما به من گفتين ای متحجر ای بی فکر. حالا بايد کشيد. بابا تو اين مملکت هرکی هرکی و پر از ادم نون به نرخ روز خور و فراموشکار(که حوادث و بدبختيهای دوران جنگ را يادشون نمی اد)رای دادنمون چی بود؟

shirin

من خاتمی رو دوست داشتم و دارم نميشد بهش فحش بدم ولی حالا خيلی خوب شد هر چی دلم ميخواد فحش ميدم به اين... بساطيه ها بي بی سی رو باز ميکنی قيافه اين ظاهر ميشه آی فحش خورش خيلی خوبه باور کنيد توی خيابونهای تهرون که راه ميره آدم هی فحشهاست که چپ و راست نثار رييس جمهور ميشه خودش تحول بزرگيه گفتم درست ميشه خودش.

atefeh

واقها به اين مردم بايد چی گفت؟....ما که هنور تو شوکم!کی باورش ميشد اخمدی نزاد رای بياره؟....پس چرا از هر کی میپرسيم ميگه به معين رای داده؟دور دوم هم ميگه به رفسنجانی..................يه قول هايده:روزهای روشن خداحافظ ....

No one

به ! سلام قلم به مزد مزدور. راستش ايمان من هم به دموكراسي خيلي سست شد.. ولي اين انتخابات هم دموكراسي مطلق نبود. شايد اگر نظارت استصوابي نبود اين جوري نمي شد.شايد!!!!.. شايد هم دلمون رو خوش ميكنيم تا ته استكان اعتقادمون به دموكراسي رو از دست نديم.