پيشرفت

به مناسبت روز دانشجو

۹ سال پيش، اولين بار كه به الف صفر رفتم، روی در و ديوارش همه جور چيزی می‌شد ديد. مقدار زيادی شعارهای سياسي، كاريكاتور، معما، شعر، درد دل عاشقانه و البته حرف‌های پايين تنه‌اي.

يكی از اتاق!‌های بزرگش بود كه وقتی واردش می‌شدي، روی ديوار رو‌به‌روت نوشته بود:"به پشت سرت نگاه كن.". وقتی می‌چرخيدي، نوشته بود:"به سمت راست نگاه كن.". سمت راست رو كه نگاه می‌كردي، نوشته بود:"به پشت سرت نگاه كن.". اين دفعه وقتی پشت سرت رو می‌ديدي، نوشته بود:"مگه ديوونه شدي، تو توالت دور خودت می‌چرخي!".

هفته گذشته كه برای قضای حاجت عازم بزرگ‌ترين تنگستان دانشگاه شدم (نه اين كه تو اين ۹ سال دستشويی نرفته باشم ها. نه)، ديدم روی تمام اون ظرايف رنگ سياه زده بودند و تنها جمله‌هايی كه روی در و ديوار می‌شد پيدا كرد، مربوط به محدوده بالای زانو تا زير ناف می‌شد.

خلاصه می‌خواستم بگم كه من اين دفعه حتماً رأی می‌دم، حتی اگر شده به يه تكه سنگ. نمی‌خوام سال ديگه جلسات رسمی گروه‌های انتحاری تو هيأت دولت تشكيل بشه. خوبه كه بشه راحت به رييس جمهور فحش داد.

توقف بهتر از سقوطه.

پيدا كنيد پرتقال فروش را.

/ 2 نظر / 18 بازدید
ن.ت.خ

آقا مام به خاطر ادبيات دبلیوسی‌گرافی هم که شده رای می‌ديم و مشت محکمی به دهان آفتابه و ايضاْ سيفون خواهيم زد.

Shobeir

خيلی با حال بود ...منم رای می دم به همون دلايل و اينکه شايد کنکور فوق هم در راهه ..می دونی که!!!