مهم‌ترين شخصيت جهان

<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

 

-          سران كشورهاي جهان سخنان (۵ دقيقه‌اي) رييس جمهو ر كشورمان را بسيار مهم ارزيابي كردند.

-          خبرنگاران رسانه‌هاي مهم گروهي جهان در كف مصاحبه با رييس جمهور.

-          سران مهم‌ترين كشورهاي جهان : الهي ما قربان رييس جمهور ايران برويم.

-          وزيران خارجه سه كشور اروپايي: ما ان رييس جمهور ايران هم نيستيم.

-          دبيركل سازمان ملل: خاك به گورم! اين جيگر ديگه كيه؟

-          كاندوليزا رايس: ما از ايران مي‌خواهيم كه حتماً بمب اتم بسازد و گرنه ما از غصه بمب‌هاي‌مان را به نقاط تحتاني دستگاه گوارش‌مان فرو مي‌كنيم.

 

تازه، رييس جمهور هنوز سخن‌راني ۲۰ دقيقه‌اي‌اش رو هم ايراد نكرده. وگرنه معلوم نبود رسانه ملي چه جوري خودش رو جر مي‌داد.

يادش به خير، ۸ سال پيش تلويزيون حاضر بود روزي سه نوبت فيلم سوپر پخش كنه ولي سخن‌راني خاتمي تو سازمان ملل رو نشون نده. پخش سخن‌راني‌اش اون‌قدر تأخير و پرش داشت، كه اگه «سينما يك» مي‌خواست «Eyes Wide Shut» رو پخش كنه، كم‌تر سانسور مي‌كرد.

 

يه نكته از ترجمه هم‌زمان مصاحبه CNN با رييس جمهور: Hostage يعني جاسوس!

 

 

/ 1 نظر / 20 بازدید
Matin

راستی تلويزيون ''ساعت ها'' رو چطور نشون داد؟